Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ авахад чиглүүлэх хөтөч ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ ТӨРИЙН-АЛБАНЫ-ТУХАЙ-Шинэчилсэн-найруулга
Замын Үүдэд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

Замын Үүдэд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа

Манай хамт олон Замын-Үүд суманд 11 сарын 01-ний өдөр 11.00-20.00 цаг хүртэл нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулж, нийт 460 гаруй иргэнд бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүллээ.

Орон сууц, хувийн орон сууцны 10 сарын мэдээ

Орон сууц, хувийн орон сууцны 10 сарын мэдээ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛД орон сууцны бүртгэл 10 сард Øèíýýð á¿ðòã¿¿ëñýí îðîí ñóóö 1 Эд хөрөнгийн бүртгэлд шèíýýð á¿ðòã¿¿ëñýí îðîí ñóóö 4 2 40 áóþó ò¿¿íýýñ áàãà 1… Read more »

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 10 сарын мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 10 сарын мэдээ

№ Үйлчилгээний төрөл мөрийн дугаар Энгийн үйлчилгээ Яаралтай үйлчилгээ Дүн тоо үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ тоо үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ тоо үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ А Б 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4… Read more »

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 10 сарын мэдээ

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 10 сарын мэдээ

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 2019 оны 10 сарын мэдээ № Үйлчилгээний төрөл мөрийн дугаар Энгийн үйлчилгээ Яаралтай үйлчилгээ Дүн тоо Үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ тоо… Read more »

Иргэний улсын бүртгэлийн 10 сарын мэдээ

Иргэний улсын бүртгэлийн 10 сарын мэдээ

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН 2019 ОНЫ 10 ДҮГЭЭР САРЫН ТООН МЭДЭЭ ¹ Үзүүлэлт  Õýìæèõ íýãæ  Тухайн сар  Тухайн оны єссєн дїн 1. Èðãýíèé ãýð á¿ëèéí áàéäëûí á¿ðòãýë… Read more »

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 10-р сарын мэдээ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 10-р сарын мэдээ

  Үзүүлэлтийн нэр Мөрийн  дугаар   Жилийн эхэнд Тайлант сарын гүйцэтгэл Тайлант сарын эцэст багана4= багана (1+2—3=)   Нэмэгд сэн   Хасагд сан А Б 1 2 3 4 Улсын… Read more »

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, ХАСХОМ

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, ХАСХОМ

Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн 7 хоногийн тойм мэдээ

Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн 7 хоногийн тойм мэдээ

Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 22-ны өдөр хийсэн ажлын 7 хоногийн тойм мэдээ 1. Төрсний бүртгэл – 9 2. Үрчилсний бүртгэл… Read more »

Хуулийн этгээдийн 7 хоногийн мэдээ

Хуулийн этгээдийн 7 хоногийн мэдээ

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг

2019 оны 10 дугаар 26-ны Бямба гарагт 10.00-16.00 цаг хүртэлУЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС ажиллана.Иргэд та бүхэн “БЯМБА ГАРАГИЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДӨРЛӨГ”-т хүрэлцэн ирж, бүртгэлийн хэлтсээр үйлчлүүлээрэй.

© 2019 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.