Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ авахад чиглүүлэх хөтөч ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ ТӨРИЙН-АЛБАНЫ-ТУХАЙ-Шинэчилсэн-найруулга Бүртгэлийн 9 сарын тоон мэдээ Удирдлагын иргэдийг хүлээн авч уулзах хуваарь
Төрийн үйлчилгээний төлбөр тооцоог ebarimt-аар төлөх боломжийг танилцуулж байна

Төрийн үйлчилгээний төлбөр тооцоог ebarimt-аар төлөх боломжийг танилцуулж байна

Та бүхэн төрийн үйлчилгээ авахдаа үйлчилгээний төлбөр, хураамжаа ebarimt аппликейшнийг ашиглан өөрийнхөө хэрэглэдэг “ИНТЕРНЭТ БАНК АПП”-аар төлөх боломжийг танилцуулж байна. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас иргэдэд үзүүлж буй 18 төрлийн үйлчилгээ, 20… Read more »

Улсын бүртгэлийн 18 төрлийн үйлчилгээ, 20 төрлийн лавлагааны төлбөрийг ebarimt ашиглан төлдөг боллоо

Улсын бүртгэлийн 18 төрлийн үйлчилгээ, 20 төрлийн лавлагааны төлбөрийг ebarimt ашиглан төлдөг боллоо

Монгол Улсын Засгийн газраас Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засгийн газрын агентлагийн дарга нарт Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгох тухай 23 дугаар… Read more »

Төсвийн гүйцэтгэлийн 9 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 9 сарын мэдээ

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 2019 ОНЫ 08-Р САРЫН МЭДЭЭ

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 2019 ОНЫ 08-Р САРЫН МЭДЭЭ

  Үзүүлэлтийн нэр Мөрийн  дугаар   Жилийнэхэнд Тайлант сарын гүйцэтгэл Тайлант сарын эцэст багана4= багана (1+2—3=)   Нэмэгд сэн   Хасагд сан А Б 1 2 3 4 Улсын бүртгэлд… Read more »

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛД ШИНЭЭР …

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛД ШИНЭЭР …

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛД ШИНЭЭР БҮРТГЭГДСЭН БОЛОН ХУДАЛДАХ ХУДАЛДАН АВАХ, БЭЛЭГЛЭЛИЙН ГЭРЭЭГЭЭР ЭРХ ШИЛЖСЭН ХУВИЙН СУУЦНЫ 9 САРЫН МЭДЭЭ № Үйлчилгээний төрөл Тоо Шинээр бүртгүүлсэн хувийн сууц 1 Эд хөрөнгийн… Read more »

Дорноговь аймгийн 2019 оны 9 дүгээр сарын – Орон сууцны бүртгэл

Дорноговь аймгийн 2019 оны 9 дүгээр сарын – Орон сууцны бүртгэл

Øèíýýð á¿ðòã¿¿ëñýí îðîí ñóóö 1 Эд хөрөнгийн бүртгэлд шèíýýð á¿ðòã¿¿ëñýí îðîí ñóóö 0 2 40 áóþó ò¿¿íýýñ áàãà 0 3 40-60 ìêâ 0 4 60-80 ìêâ 0 5 80-ààñ äýýø… Read more »

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын тоон мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын тоон мэдээ

№ Үйлчилгээний төрөл мөрийн дугаар Энгийн үйлчилгээ Яаралтай үйлчилгээ Дүн тоо үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ тоо үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ тоо үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ А Б 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4… Read more »

Газраас бусад үл хөдлөх хөрөнгийн 9 дүгээр сарын тоон мэдээ

Газраас бусад үл хөдлөх хөрөнгийн 9 дүгээр сарын тоон мэдээ

№ Үйлчилгээний төрөл мөрийн дугаар Энгийн үйлчилгээ Яаралтай үйлчилгээ Дүн тоо Үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ тоо Үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ тоо Үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ А Б 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4… Read more »

Иргэний бүртгэлийн тасгийн 9 дүгээр сарын тоон мэдээ

Иргэний бүртгэлийн тасгийн 9 дүгээр сарын тоон мэдээ

¹ Үзүүлэлт  Õýìæèõ íýãæ  Тухайн сар  Тухайн оны єссєн дїн 1. Èðãýíèé ãýð á¿ëèéí áàéäëûí á¿ðòãýë 1.1 Íèéò òºðñíèé á¿ðòãýë  /1+4/ òîî 152 1072 1. Òºðñíèé á¿ðòãýë, ãýð÷èëãýý îëãîñîí /2+3/… Read more »

Улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Санамж бичиг байгууллаа

Улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Санамж бичиг байгууллаа

 Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Б.Баасандорж, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Шүүхийн харьяа Төрийн албан хаагчдын сургалтын төвийн захирал Им Юнг Му нар өнөөдөр /2019.09.17/ БНСУ-ын Гүяанг хотноо хоёр байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор Санамж бичигт… Read more »

© 2019 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.