Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ авахад чиглүүлэх хөтөч ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ ТӨРИЙН-АЛБАНЫ-ТУХАЙ-Шинэчилсэн-найруулга
ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛД ШИНЭЭР …

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛД ШИНЭЭР …

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛД ШИНЭЭР БҮРТГЭГДСЭН БОЛОН ХУДАЛДАХ ХУДАЛДАН АВАХ, БЭЛЭГЛЭЛИЙН ГЭРЭЭГЭЭР ЭРХ ШИЛЖСЭН ХУВИЙН СУУЦНЫ 9 САРЫН МЭДЭЭ № Үйлчилгээний төрөл Тоо Шинээр бүртгүүлсэн хувийн сууц 1 Эд хөрөнгийн… Read more »

Дорноговь аймгийн 2019 оны 9 дүгээр сарын – Орон сууцны бүртгэл

Дорноговь аймгийн 2019 оны 9 дүгээр сарын – Орон сууцны бүртгэл

Шинээр бүртгүүлсэн орон сууц 1 Эд хөрөнгийн бүртгэлд шинээр бүртгүүлсэн орон сууц 0 2 40 буюу түүнээс бага 0 3 40-60 мкв 0 4 60-80 мкв 0 5 80-аас дээш… Read more »

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын тоон мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 9 дүгээр сарын тоон мэдээ

№ Үйлчилгээний төрөл мөрийн дугаар Энгийн үйлчилгээ Яаралтай үйлчилгээ Дүн тоо үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ тоо үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ тоо үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ А Б 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4… Read more »

Газраас бусад үл хөдлөх хөрөнгийн 9 дүгээр сарын тоон мэдээ

Газраас бусад үл хөдлөх хөрөнгийн 9 дүгээр сарын тоон мэдээ

№ Үйлчилгээний төрөл мөрийн дугаар Энгийн үйлчилгээ Яаралтай үйлчилгээ Дүн тоо Үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ тоо Үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ тоо Үйлчилгээний хөлс /мян.төг/ А Б 1 2 3 4 5=1+3 6=2+4… Read more »

Иргэний бүртгэлийн тасгийн 9 дүгээр сарын тоон мэдээ

Иргэний бүртгэлийн тасгийн 9 дүгээр сарын тоон мэдээ

¹ Үзүүлэлт  Õýìæèõ íýãæ  Тухайн сар  Тухайн оны єссєн дїн 1. Èðãýíèé ãýð á¿ëèéí áàéäëûí á¿ðòãýë 1.1 Íèéò òºðñíèé á¿ðòãýë  /1+4/ òîî 152 1072 1. Òºðñíèé á¿ðòãýë, ãýð÷èëãýý îëãîñîí /2+3/… Read more »

Улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Санамж бичиг байгууллаа

Улсын бүртгэлийн байгууллагын ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Санамж бичиг байгууллаа

 Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга Б.Баасандорж, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Шүүхийн харьяа Төрийн албан хаагчдын сургалтын төвийн захирал Им Юнг Му нар өнөөдөр /2019.09.17/ БНСУ-ын Гүяанг хотноо хоёр байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор Санамж бичигт… Read more »

Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандартыг баталлаа

Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандартыг баталлаа

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд шуурхай, найдвартай, чирэгдэлгүй, чанартай, хүртээмжтэй хүргэх стратегийн зорилтыг хангах хүрээнд “Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт”-ыг баталлаа. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын А/685 тоот тушаалд… Read more »

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 08-р сарын тоон мэдээ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 08-р сарын тоон мэдээ

  Үзүүлэлтийн нэр Мөрийн  дугаар   Жилийн эхэнд Тайлант сарын гүйцэтгэл Тайлант сарын эцэст багана4= багана (1+2—3=)   Нэмэгд сэн   Хасагд сан А Б 1 2 3 4 Улсын… Read more »

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөлийн 8 дугаар сарын тоон мэдээ

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөлийн 8 дугаар сарын тоон мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 8 дугаар сарын тоон мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 8 дугаар сарын тоон мэдээ

© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.