Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ авахад чиглүүлэх хөтөч ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ ТӨРИЙН-АЛБАНЫ-ТУХАЙ-Шинэчилсэн-найруулга Бүртгэлийн 9 сарын тоон мэдээ Удирдлагын иргэдийг хүлээн авч уулзах хуваарь
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 3 дугаар сарын  мэдээ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 3 дугаар сарын мэдээ

Иргэний бүртгэл, мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 2019 оны 3 дүгээр сарын тоон мэдээ

Иргэний бүртгэл, мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 2019 оны 3 дүгээр сарын тоон мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 2019 оны 3 сарын мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 2019 оны 3 сарын мэдээ

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 2019 оны 3 сарын мэдээ

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 2019 оны 3 сарын мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 2019 оны 2 сарын мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 2019 оны 2 сарын мэдээ

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 2019 оны 2 сарын мэдээ

Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 2019 оны 2 сарын мэдээ

Дорноговь аймгийн 2019 оны 1 дүгээр улиралын өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн мэдээ

Дорноговь аймгийн 2019 оны 1 дүгээр улиралын өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн мэдээ

Дорноговь аймгийн УБХ-ийн иргэний үнэмлэхний орлогын тайлан

Дорноговь аймгийн УБХ-ийн иргэний үнэмлэхний орлогын тайлан

Дорноговь аймгийн УБХ-ийн 2019 оны 3 сарын нэгтгэсэн тоо мэдээ

Дорноговь аймгийн УБХ-ийн 2019 оны 3 сарын нэгтгэсэн тоо мэдээ

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх сэдэвт сургалтанд албан хаагчид хамрагдлаа

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх сэдэвт сургалтанд албан хаагчид хамрагдлаа

Дорноговь аймаг дахь авлигаас урьдчилан сэргийлэх иргэний хяналтын зөвлөлийн гишүүн Э.Оюунбилэг хэлтсийн албан хаагчдад “Авлигаас урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвийн хүрээнд авлигын эсрэг хууль тогтоомж, авлигаас урьдчилан сэргийлэх талаар сургалтыг 2019… Read more »

© 2019 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.