Өв залгамжлах

ӨВ ЗАЛГАМЖЛАХ ЭРХИЙГУЛСЫН БҮРТГЭЛД

БҮРТГҮҮЛЭХЭД  БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГҮҮД

1.Өв залгамжлагч, хамтран өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар

2.Хууль ёсоор өв залгамжлах эрхийн гэрчилгээ эсхүл гэрээслэл / нотариатаас

олгоно.

3.Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн  улсын бүртгэлийн гэрчилгээ / эх хувь/

4.Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20000 төгрөг

Яаралтай 40000 төгрөг

5.Мэдүүлэг бөглөнө

  • Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг  хүлээлгэн өгч  буцах /тасалбар/ авна.
  • Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш
  • энгийн үйлчилгээг 5 хоногт 
  • яаралтай үйлчилгээг ажлын  8  цагт багтаан  бүртгэнэ.
© 2023 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.