Лавлагаа авах

Төрсний бүртгэлийн лавлагаа
• Тухайн иргэний овог, нэр, регистрийн дугаартай бичиг баримт
• Хаяж үрэгдүүлсэн бол төрсний гэрчилгээний дугаар
• Төрсөн газар /эцэг эхийн амьдарч байсан газрын засаг захиргааны нэгжийн нэрээр мэдэх/
• Төрүүлсэн эхийн овог нэр
• Овог нэр өөрчилж байсан бол овог нэр өөрчлөлтийн гэрчилгээ
• Үрчлэгдэж байсан бол үрчилж авсан эцэг, эхийн овог нэр
• Үйлчилгээний үнэ 1000 төгрөг төлсөн баримт /Төрийн сан 100060012008/
Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа
• Гэрлэгсдийн иргэний үнэмлэх
• Гэрлэлт бүртгүүлсэн он, сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг
• Хэзээ хаана гэрлэлтээ бүртгүүлсэн нь тодорхойгүй бол гэрлэлт батлуулснаас хойш төрсөн хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээг авч ирэх
• Үйлчилгээний үнэ 1000 төгрөг төлсөн баримт /Төрийн сан 100060012008/
Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэлийн бүртгэлийн лавлагаа
• Гэрлэлт цуцлуулагсдын иргэний үнэмлэх
• Гэрлэлт цуцлалтыг бүртгүүлсэн он, сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг
• Шаардлагатай тохиолдолд гэрлэлтийн баталгааны дугаар, эсвэл шүүхийн шийдвэрийн хуулбар
• Үйлчилгээний үнэ 1000 төгрөг төлсөн баримт /Төрийн сан 100060012008/
Нас баралтын лавлагаа
• Нас барсан иргэний регистрын дугаарыг мэдэх
• Нас баралтыг бүртгүүлсэн он, сар, өдөр, аймаг, хот, сум, дүүрэг
• 1988 оноос өмнө нас барсан хүний хувьд овог нэр нас хэзээ хаана нас барсан тухай үнэн зөв мэдээлэлтэй байх
• Үйлчилгээний үнэ 1000 төгрөг төлсөн баримт /Төрийн сан 100060012008/
Төрөл садангийн лавлагаа
• Лавлагаа авах иргэдийн төрөл садан болохыг нотлох төрсний гэрчилгээ
• Иргэний үнэмлэх бичиг баримт
• Бусад холбогдох мэдээлэл
• Үйлчилгээний үнэ 1000 төгрөг төлсөн баримт /Төрийн сан 100060012008/
Цахим үнэмлэхний лавлагаа
• Тухайн иргэний овог, нэр, регистр
• Үрэгдүүлсэн бол төрсний гэрчилгээ
• Үйлчилгээний үнэ 5000 төгрөг төлсөн баримт /Төрийн сан 100060012008/

Лавлагаа авахад анхаарах зүйл
Иргэний гэр бүлийн аливаа лавлагааг авахдаа дээрх мэдээллийг улсын бүртгэгчид амаар болон нотлох баримтаар гаргаж өгнө. Лавлагааг тухайн иргэнд, зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд төрсөн эцэг, эх, ах, эгч, дүү, үр хүүхэд, гэрлэлт батлуулсан эхнэр, нөхөрт олгоно. Тухайн мэдээлэлд холбогдох этгээд өөрөө бичгээр зөвшөөрсөн буюу нотариатаар гэрчлүүлсэн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид олгож болно.

© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.