Иргэний цахим үнэмлэх

Иргэний бүртгэлийн тухай хуульд заасны дагуу Монгол Улсын иргэний үнэмлэх нь тус улсын иргэн мөн болохыг батлан гэрчлэх баримт мөн. Монгол Улсын иргэний үнэмлэхийг 16 нас хүрсэн иргэнд шинээр,  25,45 нас хүрсэн иргэнд хугацааг шинээр сольж олгоно. Иргэний үнэмлэхийг ямар нэг хэлбэрээр гэмтээх, бусдад барьцаалж өгөх, бусдын үнэмлэхийг барьцаалж авах болон ашиглахыг хуулиар хориглоно.

А. 16 НАС ХҮРСЭН ХҮН ШИНЭЭР ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ АВАХ

              МУ-ын 16 нас хүрсэн иргэн анх удаа, 25, 45 нас хүрсэн иргэн иргэний үнэмлэхээ солиулах бол биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэл /гарын хурууны хээ/-д 30 хоногийн дотор дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр бүртгүүлнэ.

  •  16 насанд хүрсэн хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  •  25, 45 насанд хүрсэн хүний иргэний үнэмлэх
  •  Эцэг эх, эсхүл харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх 
  •  Харгалзан дэмжигч бол түүнийг тогтоосон шүүхийн шийдвэр
  • Үйлчилгээний үнэ-18300 төгрөг / Үйлчилгээний үнэ 15000 төгрөг, Төрийн сан 10060012008, Тэмдэгтийн хураамж 3300 төгрөг Төрийн банк 281500328850/ дансанд тушаасан байна
  •  30 хоногийн хугацаа хэтэрсэн бол Хяналтын улсын байцаагчийн шийтгэл ногдуулсан шийтгэлийн хуудас

Б. ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ ДАХИН АВАХАД

• Хүсэлт
• Төрсний гэрчилгээ /1951 оноос хойш төрсөн иргэн/
• Шаардлагатай тохиолдолд шүүхийн шийдвэр, овог нэр өөрчлөлтийн гэрчилгээ, Хяналтын улсын байцаагчын дүгнэлт
• Холбогдох байгууллагын тодорхойлолт /дүр төрхийн өөрчлөлт, давхраа хийлгэсэн, хамраа өндөрлөсөн гэх мэт/
• Үйлчилгээний үнэ-18300 төгрөг / Үйлчилгээний үнэ 15000 төгрөг, Төрийн сан 10060012008, Тэмдэгтийн хураамж 3300 төгрөг Төрийн банк 281500328850/ дансанд тушаасан байна
• Харъяалал харгалзахгүй Улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан захиалж болно.

Г. ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ОГТ АВЧ БАЙГААГҮЙ ИРГЭНД ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ШИНЭЭР ОЛГОХ

Хүсэлт /дахин олголтын маягт сумаасаа авах/
Иргэний паспорт / улаан /
Оршин суугаа багийн хаягийн бүртгэлийн тодорхойлолт
Шаардлагатай тохиолдолд бусад нотлох баримт бичиг

Регистрийн дугаартай нэг хувь зураг

Үйлчилгээний үнэ-18300 төгрөг / Үйлчилгээний үнэ 15000 төгрөг, Төрийн сан 10060012008, Тэмдэгтийн хураамж 3300 төгрөг Төрийн банк 281500328850/ дансанд тушаасан байна

Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлэхдээ эзэн заавал өөрийн биеэр Харъяалал харгалзахгүй Улсын бүртгэлийн хэлтэст хандан захиалж болно.

© 2023 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.