Өмчлөгч өөрчлөгдөх

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРЭЭР ӨМЧЛӨГЧ ӨӨРЧЛӨГДСӨНИЙГ

УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД  БҮРДҮҮЛЭХ

БАРИМТ БИЧГҮҮД

 

  1. Шүүхийн шийдвэр
  2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа хийгдсэн бол холбогдох баримт

бичиг

  1. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
  2. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20000 төгрөг

Яаралтай 40000 төгрөг

5.Мэдүүлэг бөглөнө

  • Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг  хүлээлгэн өгч  буцах /тасалбар/

авна.

  • Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш
  • энгийн үйлчилгээг 5 хоногт                 

–    яаралтай үйлчилгээг  ажлын  8  цагт багтаан  бүртгэнэ.

© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.