Гэрлэлтийн бүртгэл

Хуульд заасан харшлах шалтгаангүй бол 18 насанд хүрсэн Монгол улсын иргэн эрэгтэй, эмэгтэй хоёр буюу Монгол улсын иргэн нь гадаад улсын иргэн, харьяалалгүй хүнтэй харилцан зөвшилцсөнөөр гэрлэж болно.

Гэрлэсний бүртгэлд бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирнэ.

 Тус тусдаа гаргасан өргөдөл
 Иргэний үнэмлэх
 Эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг
 Гэрчийн иргэний үнэмлэх
 Үйлчилгээний үнэ 2500 төгрөг төрийн сангийн 100060012008 дансанд тушаасан баримт
Гэрлэхийг хүсэгчдийг гэрчийн хамт байлцуулна. Гэрчээр 18 насанд хүрсэн эхнэр, /нөхөр/-ийн төрөл садангийн хүнийг оролцуулна.

ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭСНИЙ БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

 Нөхөр эхнэр гэрлэлтээ сэргээлгэхийг хүссэн өргөдөл
 Иргэний үнэмлэх
 Иргэний сураггүй алга болсонд тооцсон, нас барсан гэж зарласан шүүхийн шийдвэр хүчингүй болсон бол тухайн шүүхийн шийдвэр
 Шүүхээс тухай гэрлэлт цуцлалтыг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцсон бол тухайн шүүхийн шийдвэр
 Үйлчилгээний үнэ 2500 төрийн сангийн 100060012008 дансанд

ГЭРЛЭЛТ ЦУЦЛУУЛСНЫГ БҮРТГҮҮЛЭХЭД

Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлд бүртгүүлэхэд дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирнэ.
Захиргааны журмаар:
 Тус тусдаа гаргасан өргөдөл
 Иргэний үнэмлэх
 Гэрлэлтийн гэрчилгээ
 Үйлчилгээний үнэ 2500 төгрөг төрийн сангийн 100060012008 дансанд тушаасан баримт
• Хэн нэг нь хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн биеэр ирэх боломжгүй бол өргөдлийг нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.
Шүүхийн журмаар: Шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсноос хойш ажлын 3 өдрийн дотор бүртгүүлэх
 Иргэний үнэмлэх
 Гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр

© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.