List/Grid Санхүүгийн ил тод байдал Subscribe RSS feed of category Санхүүгийн ил тод байдал

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн  мэдээ

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Аудитын итгэмжлэл 2019 он

Аудитын итгэмжлэл 2019 он

Төсвийн гүйцэтгэлийн 1 дүгээр сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 1 дүгээр сарын мэдээ

Орлогын 1 дүгээр сарын мэдээ

Орлогын 1 дүгээр сарын мэдээ

2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан

2019 оны 4 дүгээр сарын орлогын мэдээ

2019 оны 4 дүгээр сарын орлогын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 4 сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 4 сарын мэдээ

Дорноговь аймгийн УБХ-ийн иргэний үнэмлэхний орлогын тайлан

Дорноговь аймгийн УБХ-ийн иргэний үнэмлэхний орлогын тайлан

2019 оны төсөв.

2019 оны төсөв.

© 2023 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.