Үйлчилгээний үнэ хураамж

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлс болон улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх банкны нэр, дансны дугаар

Д/д ҮЙЛЧИЛГЭЭ БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР БАНК ДАНС ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУУЛЬ , ТОГТООМЖИЙН НЭР МӨНГӨНИЙ ДҮН
1 ГАДААД ПАСПОРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС /ОРОН НУТАГ/ ОӨУБЕГ ГОЛОМТ БАНК 1401001081 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ 12500
2 ГАДААД ПАСПОРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС /УБ ХОТ / ОӨУБЕГ ГОЛОМТ БАНК 1401001093 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ 12500
3 ГАДААД ПАСПОРТЫН УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ОӨУБЕГ ГОЛОМТ БАНК 1401002649 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 5000
4 ГАДААД ПАСПОРТЫН ЯАРАЛТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС /БУСАД ЛАВЛАГАА/ ОӨУБЕГ ГОЛОМТ БАНК 1401001101 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ 10000   /1000,5000/
5 ГАДААД ПАСПОРТЫН БИЧИЛТИЙН ХӨЛС ТИТАН ХХК ГОЛОМТ БАНК 1401001218 ГЭРЭЭТЭЙ 15000
6 ГАДААД ПАСПОРТ, ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС ОӨУБЕГ ГОЛОМТ БАНК 1401002674 /$/ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ Үйлчилгээний төрлөөр
7 ГАДААД ПАСПОРТ, ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС ОӨУБЕГ ГОЛОМТ БАНК 1401002686 /евро/ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
8 ТОРГУУЛИЙН ҮНЭ ОӨУБЕГ ГОЛОМТ БАНК 1401001113 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
9 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ОӨУБЕГ ГОЛОМТ БАНК 1410004701 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
10 ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС ОӨУБЕГ ГОЛОМТ БАНК 1410004702 ШАДАР САЙДЫН 59 ТООТ ТУШААЛ
11 ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ОӨУБЕГ ГОЛОМТ БАНК 1415111840 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
12 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ОӨУБЕГ ТӨРИЙН БАНК 106000002476 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
13 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД, ГХОААН-Н ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС ОӨУБЕГ ТӨРИЙН БАНК 106000002468 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
14   ЛАВЛАГАА БОЛОН  ЯАРАЛТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС ОӨУБЕГ ТӨРИЙН БАНК 106000018204 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
15 ГАДААД ПАСПОРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС ОӨУБЕГ ТӨРИЙН БАНК 106000018212 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
16 ЛАВЛАГАА, ЯАРАЛТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС ОӨУБЕГ ХАС БАНК 5001275456 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
17 ТОРГУУЛИЙН ҮНЭ ОӨУБЕГ ХАС БАНК 5001126760 ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
18 ГАДААД ПАСПОРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС ОӨУБЕГ ХАС БАНК 5001274790 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
19 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ОӨУБЕГ ХАС БАНК 5001122188 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
20 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД, ГХОААН-Н ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛС ОӨУБЕГ ХАС БАНК 5001122199 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 237-Р ТОГТООЛ
21 ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД, ГХОААН-Н  УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ ОӨУБЕГ ХАС БАНК 5001122211 УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
© 4666 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.