Төрсний бүртгэл

Төрсний гэрчилгээ нь Монгол Улсын иргэнийг нотлон гэрчлэх, түүний хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах ач холбогдол бүхий иргэний бүртгэлийн анхдагч баримт юм.

Шинээр төрсөн хүүхдийг төрсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал

– Өргөдөл / Хүүхдийг бүртгүүлэхийг хүссэн /
– Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх
– Эцэг, эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ
– Гэрлэсний гэрчилгээгүй бол эцэг эхийн хамтран гаргасан
өргөдөл / Хүүхдээ эцгээр нь овоглохыг хүссэн /
-Шинээр төрсөн хүүхдийг эцэг, эхийн оршин суугаа газрын эсвэл хүүхдийн өөрийнх нь төрсөн газрын сум, дүүргийн улсын бүртгэлийн байгууллагад төв суурин газарт 15, хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, багт 30 хоногийн дотор хандан үнэ төлбөргүй бүртгүүлнэ.

© 4852 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.