Төрсний бүртгэл

Төрсний гэрчилгээ нь Монгол Улсын иргэнийг нотлон гэрчлэх, түүний хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах ач холбогдол бүхий иргэний бүртгэлийн анхдагч баримт юм.

Шинээр төрсөн хүүхдээ бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор эцэг, эх, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч бүртгүүлнэ.
 Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх
 Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн магадлагаа
 Эцэг эхийн гэрлэлтийн гэрчилгээ
 Гэрлэлтээ батлуулаагүй эцэг эх хүүхдээ эцгийн овгоор бүртгүүлэх хүсэлтэй бол тус тусдаа өргөдөл гаргана. Эцэг эхийн хэн нэг нь ирэх боломжгүй бол өргөдлөө нотариатаар гэрчлүүлнэ
 Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 30 хоногийн хугацаа хэтэрсэн бол төрөлт бүртгэлгүй лавлагаа, хяналтын байцаагчийн шийтгэлийн хуудас

© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.