Танилцуулга

Дорноговь  аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны “Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөтөлбөр, зохион байгуулалтын бүтцийг батлах тухай А/131 дүгээр тушаал гарсантай холбогдуулан Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн Б/07 дугаар тушаалаар 29 албан хаагчтайгаар ажиллаж байна.

Тус хэлтэс нь бүрэлдэхүүндээ Иргэний бүртгэлийн тасаг, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасагтай.

Хэлтсын дарга 1, Хяналтын улсын байцаагч 1, Иргэний бүртгэлийн ахлах улсын бүртгэгч 1, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн ахлах улсын бүртгэгч 1, Иргэний бүртгэлийн улсын бүртгэгч 3, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн улсын бүртгэгч 2, Сумын улсын бүртгэгч 15, Нягтлан бодогч 1, Мэдээлэл технологийн ажилтан 1, Архивч 2, Бичиг хэргийн ажилтан 1,  нийт 29 албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Дорноговь аймгийн хэмжээнд хуульд заасан иргэний бүртгэлийн, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн бүртгэлийг эрхлэн хөтлөх;

  • Бүх л төрлийн бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх
  • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, цахим үнэмлэх, үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох, тэдгээрийн хүчинтэй хугацааг сунгах, хүчингүй болгох;
  • Сумдын улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

тус тус чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

 

© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.