Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ авахад чиглүүлэх хөтөч ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ ТӨРИЙН-АЛБАНЫ-ТУХАЙ-Шинэчилсэн-найруулга Бүртгэлийн 9 сарын тоон мэдээ Удирдлагын иргэдийг хүлээн авч уулзах хуваарь
Иргэний бүртгэл мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 7 дугаар сарын тоон мэдээ

Иргэний бүртгэл мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 7 дугаар сарын тоон мэдээ

ÄÎÐÍÎÃÎÂÜ ÀÉÌÀà Хамрах хугацаа 2019.06.25-2019.07.25 ¹ Үзүүлэлт  Õýìæèõ íýãæ  Тухайн сар  Тухайн оны єссєн дїн 1. Èðãýíèé ãýð á¿ëèéí àéäëûí á¿ðòãýë 1.1 Íèéò òºðñíèé á¿ðòãýë  /1+4/ òîî 110 802 1…. Read more »

Иргэний бүртгэл, мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 2019 оны 6 дүгээр сарын тоон мэдээ

Иргэний бүртгэл, мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 2019 оны 6 дүгээр сарын тоон мэдээ

1 Үзүүлэлт Хэмжих нэгж  Тухайн сар Тухайн оны өссөн дүн 1 Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл 1.1 Нийт төрсний бүртгэл  /1+4/ тоо 115 692 1. Төрсний бүртгэл, гэрчилгээ олгосон /2+3/… Read more »

ЭХЭБүртгэлд шинээр бүртгэгдсэн, худалдах, бэлэглэлийн гэрээгээр эрх шилжсэн хувийн сууцны 6 сарын мэдээ

ЭХЭБүртгэлд шинээр бүртгэгдсэн, худалдах, бэлэглэлийн гэрээгээр эрх шилжсэн хувийн сууцны 6 сарын мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 6 сарын мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 6 сарын мэдээ

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 2019 оны 6 сарын мэдээ

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 2019 оны 6 сарын мэдээ

Хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн 2019 оны 06-р сарын мэдээ

Хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн 2019 оны 06-р сарын мэдээ

Авлигын эсрэг хамтдаа

Авлигын эсрэг хамтдаа

Эрх зүйн боловсролыг Иргэн бүрт

Эрх зүйн боловсролыг Иргэн бүрт

Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд иргэдэд эрх зүйн болон хүний эрхийн анхан шатны зөвлөгөө өгөх, туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хууль “Иргэдэд ойр-Эрх… Read more »

Төслийн дунд хугацааны үр дүнг танилцуулах семинар эхэллээ

Төслийн дунд хугацааны үр дүнг танилцуулах семинар эхэллээ

Азийн хөгжлийн банкны Техникийн туслалцааны дэмжлэгтэйгээр тус газарт 2018 оны 02 дугаар сараас “Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох” төсөл хэрэгжиж эхэлсэн билээ. Тэгвэл тус төслийн дунд… Read more »

Газар эзэмших, ашиглах эрх олголтийн 5 сарын мэдээ

Газар эзэмших, ашиглах эрх олголтийн 5 сарын мэдээ

© 2019 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.