Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Монгол Улсын 16 нас хүрсэн иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэрийг дараах тохиолдолд нэгээс илүүгүй удаа өөрчилж болно.Үүнд:

ХАРШЛАХ ШАЛТГААН:

– Өргөдөл гаргагч нь сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, хоригдол, хорих ял эдэлж байсан бол

– Өргөдөл гаргагч банк, татварын байгууллагад өртэй бол

Иргэн таны бүрдүүлэх баримт бичиг:

  • Өргөдөл
  • Төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх,
  • Гэрлэсэн бол гэрлэлтийн гэрчилгээ
  • Хүүхэдтэй бол түүний төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх
  • Иргэний эрх зүйн бүрэн бус чадамжтай иргэн, зарим чадамжтай иргэний овог, эцэг эхийн нэр, өөрийн нэрийг өөрчлөх бол түүний эцэг эх, эсхүл асран хамгаалагчийн зөвшөөрөл
  • Иргэний эрх зүйн чадамжгүй гэж тооцогдсон бол шүүхийн шийдвэр
  • Ял шийтгэлгүй тухай Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
  • Өр төлбөргүй тухай ШШГБ”ын тодорхойлолт
  • Үйлчилгээний үнэ 2500, 5000 төгрөг төрийн сангийн 100060012008 дансанд тушаасан баримт
© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.