Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсний бүртгэлд бүртгүүлэхэд

Монгол Улсын 16 нас хүрсэн иргэний овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэрийг дараах тохиолдолд нэгээс илүүгүй удаа өөрчилж болно.Үүнд:

ХАРШЛАХ ШАЛТГААН:

– Өргөдөл гаргагч нь сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, хоригдол, хорих ял эдэлж байсан бол

– Өргөдөл гаргагч банк, татварын байгууллагад өртэй бол

Иргэн таны бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • Төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • 16 нас хүрээгүй хүүхэдтэй бол төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа
 • 16 ба түүнээс дээш насны хүүхэдтэй бол тэдгээрийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөл, иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • Гэр бүлтэй бол гэрлэлтийн гэрчилгээ
 • Өргөдөл
 • ЦЕГ-ын тодорхойлолт
 • Харьяа дүүргийн татварын хэлтсийн тодорхойлол
 • Өмнө нь овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэрээ өөрчилж байсан эсэх талаар иргэний баримтын архивын лавлагаа
 • 0-16 насны хүүхдийн нэрийг өөрчлөхөд:
 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ, иргэний баримтын архивын лавлагаа
 • Эцэг /эх/-ийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 • 7 ба түүнээс дээш насны хүүхдийн бичгээр гаргасан хүсэлт
 • Гэрчилгээний үнэ 2500
© 1971 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.