Гэрчилгээ дахин авах

ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД ТҮҮНИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОЖ НӨХӨН ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГҮҮД

  1. Өргөдөл / Гэрчилгээн дээр бичигдсэн өмчлөгчид өргөдөл бичиж гарын үсэг зурж нотариатаар гэрчлүүлэх/.

2. Гэрчилгээ үрэгдүүлсэн тухай өдөр тутмын хэвлэлээр залруулсан сонин   /эх хувь/

3. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлэх/

4.Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20000 төгрөг

Яаралтай  үйлчилгээ байхгүй

5.Мэдүүлэг бөглөнө.

-Гэрчилгээг  хаясан үрэгдүүлсэн тохиолдолд Улсын Ерөнхий бүртгэгчийн шийдвэрээр мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор шинээр бичиж олгоно.

Мэдүүлэг дээр  дурдсан  нотлон баримтуудыг хавсарган  хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН
ГЭРЧИЛГЭЭГ ГЭМТЭЭСЭН ТОХИОЛДОЛД ТҮҮНИЙГ
ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОЖ НӨХӨН ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГҮҮД

 

1.Гэмтээсэн гэрчилгээ /эх хувь/

2.Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар

3.Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20000 төгрөг

Яаралтай-40000 төгрөг

4.Мэдүүлэг бөглөнө.

– Мэдүүлэг дээр  дурдсан  нотлон баримтуудыг хавсарган  хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

Мэдүүлэг хүлээн  авснаас хойш

энгийн үйлчилгээг 5 хоногт   бүртгэнэ.

яаралтай  үйлчилгээг  ажлын  8  цагт багтаан  бүртгэнэ.

© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.