Өөрчлөлт орох

ЭД ХӨРӨНГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛД ӨӨРЧЛӨЛТ,

ЗАЛРУУЛГА ХИЙХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГҮҮД

  1. Эрхийн улсын бүртгэлд зохих нэмэлт, өөрчлөлт хийхийн өмнө түүний улмаас эрх хууль ёсны эрх ашиг нь шууд хөндөгдөж болох иргэн хуулийн этгээд буюу төрийн эрх бүхий байгууллагын  зөвшөөрлийг хуульд зааснаар  авсан  байна.
  2. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

3.Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 8000 төгрөг

Яаралтай 16000 төгрөг

Мэдүүлэг дээр  дурдсан  нотлон баримтуудыг хавсарган  хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

            Мэдүүлэг хүлээн  авснаас хойш

энгийн  үйлчилгээг 5 хоногт 

яаралтай  үйлчилгээг  ажлын  8  цагт багтаан  бүртгэнэ.

© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.