Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ авахад чиглүүлэх хөтөч ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ ТӨРИЙН-АЛБАНЫ-ТУХАЙ-Шинэчилсэн-найруулга Бүртгэлийн 9 сарын тоон мэдээ Удирдлагын иргэдийг хүлээн авч уулзах хуваарь
Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандартыг баталлаа

Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандартыг баталлаа

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдэд шуурхай, найдвартай, чирэгдэлгүй, чанартай, хүртээмжтэй хүргэх стратегийн зорилтыг хангах хүрээнд “Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйлчилгээний стандарт”-ыг баталлаа. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын А/685 тоот тушаалд… Read more »

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 08-р сарын тоон мэдээ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 08-р сарын тоон мэдээ

  Үзүүлэлтийн нэр Мөрийн  дугаар   Жилийн эхэнд Тайлант сарын гүйцэтгэл Тайлант сарын эцэст багана4= багана (1+2—3=)   Нэмэгд сэн   Хасагд сан А Б 1 2 3 4 Улсын… Read more »

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөлийн 8 дугаар сарын тоон мэдээ

Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөлийн 8 дугаар сарын тоон мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 8 дугаар сарын тоон мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 8 дугаар сарын тоон мэдээ

Иргэний бүртгэл, мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 8 дугаар сарын тоон мэдээ

Иргэний бүртгэл, мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 8 дугаар сарын тоон мэдээ

  Хамрах хугацаа 2019.07.25-2019.08.26 ¹ Үзүүлэлт  Õýìæèõ íýãæ  Тухайн сар  Тухайн оны єссєн дїн 1. Èðãýíèé ãýð á¿ëèéí áàéäëûí á¿ðòãýë 1.1 Íèéò òºðñíèé á¿ðòãýë  /1+4/ òîî 118 920 1. Òºðñíèé… Read more »

Зөрчлийн тухай хуулиар иргэн, хуулийн этгээдийг 3,120,000 төгрөгөөр торгов

Зөрчлийн тухай хуулиар иргэн, хуулийн этгээдийг 3,120,000 төгрөгөөр торгов

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хяналт шалгалтын газраас зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэсэн ажиллагааны мэдээг 2019 оны 08 дугаар сарын 15-наас 08 дугаар сарын 28-ны байдлаар гаргав. Үүнд: Зөрчлийн тухай хуулийн… Read more »

Банканд дугаарлах шаардлагагүй, таны цаг завыг хэмнэнэ

Банканд дугаарлах шаардлагагүй, таны цаг завыг хэмнэнэ

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хураамж төлөхдөө ГЭРЭГЭ КИОСК ашиглаарай. #

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 7 сарын тоон мэдээ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 7 сарын тоон мэдээ

  Үзүүлэлтийн нэр Мөрийн  дугаар   Жилийн эхэнд Тайлант сарын гүйцэтгэл   Тайлант сарын эцэст   Нэмэгд сэн   Хасагд сан А Б 1 2 3 4 Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй… Read more »

Газар өмчлөх эрхийн бүртгэлийн 7 сарын тоон мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн бүртгэлийн 7 сарын тоон мэдээ

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 7 дугаар сарын тоон мэдээ

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 7 дугаар сарын тоон мэдээ

© 2019 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.