Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ авахад чиглүүлэх хөтөч ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ ТӨРИЙН-АЛБАНЫ-ТУХАЙ-Шинэчилсэн-найруулга
Иргэний бүртгэл, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн 3 дугаар сарын тоон мэдээ

Иргэний бүртгэл, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн 3 дугаар сарын тоон мэдээ

ТАЛАРХАЛ

ТАЛАРХАЛ

УБХэлтсийн 2 сарын тоон мэдээ

УБХэлтсийн 2 сарын тоон мэдээ

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН 2-р САРЫН ТООН МЭДЭЭ

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН 2-р САРЫН ТООН МЭДЭЭ

№ Үзүүлэлт  хэмжих нэгж 1-р сар  2-р сар Нийт           /өссөн дүнгээр/ 1.                                          Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл 1.1 Нийт төрсний  бүртгэл /1+4/ тоо 147 123 270 1.Төрсний бүртгэл гэрчилгээ… Read more »

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 2020 ОНЫ 02-Р САРЫН МЭДЭЭ

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 2020 ОНЫ 02-Р САРЫН МЭДЭЭ

  Үзүүлэлтийн нэр Мөрийн  дугаар   Жилийн эхэнд Тайлант сарын гүйцэтгэл Тайлант сарын эцэст багана4= багана (1+2—3=)   Нэмэгд сэн   Хасагд сан А Б 1 2 3 4 Улсын… Read more »

Аудитын итгэмжлэл 2019 он

Аудитын итгэмжлэл 2019 он

Хуулийн этгээдийн 1 сарын мэдээ

Хуулийн этгээдийн 1 сарын мэдээ

Иргэний улсын бүртгэл 1 дүгээр сард

Иргэний улсын бүртгэл 1 дүгээр сард

Төсвийн гүйцэтгэлийн 1 дүгээр сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 1 дүгээр сарын мэдээ

Орлогын 1 дүгээр сарын мэдээ

Орлогын 1 дүгээр сарын мэдээ

© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.