БЭЛЭГЛЭХ ГЭРЭЭ

БЭЛЭГЛЭХ ГЭРЭЭГ ГЭРЭЭГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГҮҮД

1.Гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх болон насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар

  1. Бэлэглэх гэрээ / нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/
  2. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ / эх хувь/
  3. Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20000 төгрөг

Яаралтай 40000 төгрөг

  1. Мэдүүлэг бөглөнө
  • Мэдүүлэг хүлээн  авснаас хойш
  • энгийн  үйлчилгээг 5 хоногт                                    
  • яаралтай  үйлчилгээг  ажлын  8  цагт багтаан  бүртгэнэ.
© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.