Орон сууц өмчлөх

ХУВИЙН  ОРОН СУУЦ  ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ

УЛСЫН  БҮРТГЭЛД АНХ УДАА  БҮРТГҮҮЛЭХЭД  БҮРДҮҮЛЭХ

БАРИМТ БИЧГҮҮД

 1. Газар өмчлөх, эзэмших эрхийн гэрчилгээний хуулбар,
 2. Кадастрын зураг / эх хувь эсхүл хуулбарын нотариатаар гэрчлүүлэх/
 3. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
 4. Хашаа, байшин хувийн сууцыг 4 талаас нь бүтэн харагдуулж авсан / фото зураг А4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих, нэг хашаанд 2 ба түүнээс дээш байшинтай бол  нэг зураг   бүгдийг нь багтааж авах/
 5. Хашаа байшин, хувийн сууцны план зураг
 6. Тэмдэгтийн хураамж : эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0.01 хувиар тооцох
 7. Мэдүүлэг бөглөнө.

-Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш  ажлын 5 хоногт  бүртгэнэ.

/Яаралтай үйлчилгээ байхгүй/

ТӨРӨӨС ХУВЬЧИЛСАН ОРОН СУУЦ  ӨМЧЛӨХ

ЭРХИЙГ  УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД

БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГҮҮД

 1. Өмчлөгч хамтран өмчлөгч нарын иргэний үнэмлэх,  насанд  хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
 2. Орон сууц хувьчлах товчооноос олгосон орон сууц   өмчлөх эрхийн гэрчилгээ / эх хувь/
 3. Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 5000 төгрөг
Яаралтай  10000 төгрөг
 1. Мэдүүлэг бөглөнө.
 • Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг  хүлээлгэн өгч  буцах /тасалбар/ авна.
 • Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш

                  энгийн  үйлчилгээг ажлын 5 хоногт бүртгэнэ

                  яаралтай  үйлчилгээг  ажлын  8  цагт багтаан  бүртгэнэ.

 

БУСАД  ҮЛ ХӨДЛӨХ  ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ

ЭРХЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛД  АНХ УДАА  БҮРТГҮҮЛЭХЭД

БҮРДҮҮЛЭХ  БАРИМТ БИЧГҮҮД

Нэг: Хуулийн этгээд

 1. Бүртгүүлэхийг хүссэн албан бичиг /эх хувь/
 2. Эд хөрөнгийн тухай танилцуулга/ эд хөрөнгийн байршлын хаяг, хэмжээ, үнэ, зориулалт, хэдэн хүний өмч болох өмчлөгчийн  тодорхойлсон үнэ, тухайн үл хөдлөх  хөрөнгө хэдэн өрөө тасалгаатай, хэзээ их засвар хийсэн,   хэдэн давхарт гэх мэт/
 3. Эд хөрөнгийг өмчлөх эрхтэйг нотолсон баримт бичиг
 4. /Өмчлөх эрхийн гэрчилгээ, техникийн нөхцөл, эрх бүхий байгууллагын  тогтоол , шийдвэр, гэрээ, хөрөнгө оруулсныг нотлох  бичиг  баримтууд  барилга хүлээлцсэн акт, барилгыг ашиглалтанд хүлээн авсан  улсын комиссын акт, байцаагчийн дүгнэлт гэх мэт/
 5. Газрын гэрчилгээ, гэрээний хуулбар
 6. Кадастрын зураг / эх хувь/
 7. Эд хөрөнгийн 4 талаас нь бүтэн  харуулсан  гэрэл зураг
 8. Барилгын давхруудын план зураг
 9. Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар
 10. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, дүрэм үүсгэн байгуулах гэрээний хуулбар
 11. Шинээр баригдсэн болон дуусаагүй барилга байгууламжийн албан ёсны хаягийг багийн Засаг даргаас авсан байна.
 12. Тэмдэгтийн хураамж: Эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0.01 хувиар тооцож тушаасан баримт
 13. Мэдүүлэг  бөглөнө
Хоёр: Иргэн
 1. Өмчлөгчийн иргэний үнэмлэх,  насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар
 2. Эд хөрөнгийг өмчлөх эрхийг нотолсон  баримт бичиг /Өмчлөх эрхийн гэрчилгээ, техникийн нөхцөл, эрх бүхий байгууллагын  тогтоол , шийдвэр, гэрээ,  хөрөнгө оруулсныг нотлох  бичиг  баримтууд  барилга хүлээлцсэн акт, барилгыг ашиглалтанд хүлээн авсан  улсын комиссын акт, байцаагчийн дүгнэлт гэх мэт/
 3. Газрын гэрчилгээ, гэрээний хуулбар
 4. Кадастрын зураг / эх хувь/
 5. Эд хөрөнгийг дөрвөн  талаас  нь бүтэн  харуулсан  фото  зураг/ эх хувь/
 6. Барилгын давхруудын план зураг
 7. Шинээр баригдсэн болон дуусаагүй барилга байгууламжийн  албан ёсны хаягийг багийн Засаг даргаас авсан байна.
 8. Тэмдэгтийн хураамж: эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0.01 хувиар тооцож тушаасан  баримт
 9. Мэдүүлэг  бөглөнө.
-Мэдүүлэг  дээр дурдсан нотлох баримтууд болон тэмдэгтийн хураамж тушаасан баримтыг хавсарган  хүлээлгэн өгч / буцах хуудас/ тасалбар авна.
– Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 хоногт  бүртгэнэ.
© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.