АРИЛЖИХ ГЭРЭЭ

АРИЛЖИХ ГЭРЭЭГ УЛСЫН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГҮҮД

1.Гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний хуулбар

/ хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гэрээ, дүрмийн хуулбар/

2.Арилжих гэрээ / нотариатаар гэрчлүүлсэн байна/

3.Гэрээнд оролцогч талуудын үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын  бүртгэлийн гэрчилгээнүүд  / эх хувь/

4..Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20000 төгрөг

Яаралтай 40000 төгрөг

Мэдүүлэг дээр  дурдсан  нотлон баримтуудыг хавсарган  хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

Мэдүүлэг хүлээн  авснаас хойш

  • энгийн  үйлчилгээг 5 хоногт
  • яаралтай  үйлчилгээг  ажлын  8  цагт багтаан  бүртгэнэ.

ХУДАЛДАХ  ХУДАЛДАН АВАХ ГЭРЭЭГ  УЛСЫН БҮРТГЭЛД

БҮРТГҮҮЛЭХЭД  БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГҮҮД

1.Гэрээнд оролцогч талуудын иргэний үнэмлэх, насанд хүрээгүй бол төрсний гэрчилгээний

хуулбар

2.Худалдах -худалдан авах гэрээ / нотариатаар гэрчлүүлсэн байна.

  1. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн бүртгэлийн гэрчилгээ / эх хувь/
  2. Аймгийн татварын хэлтэст орлогын албан татвар /2 хувиар/ төлсөн баримт /эх хувь/
  3. Үйлчилгээний хураамж: Энгийн 20000 төгрөг

Яаралтай 40000 төгрөг

6.Мэдүүлэг бөглөнө

-Мэдүүлэг дээр  дурдсан  нотлон баримтуудыг хавсарган хүлээн авах  цонхонд хүлээлгэн өгч буцах хуудас /тасалбар/ авна.

Мэдүүлэг хүлээн  авснаас хойш

 энгийн  үйлчилгээг 5 хоногт                                    

 яаралтай  үйлчилгээг  ажлын  8  цагт багтаан  бүртгэнэ.

© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.