Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 10-р сарын мэдээ

 

Үзүүлэлтийн нэр

Мөрийн  дугаар

 

Жилийн эхэнд

Тайлант сарын гүйцэтгэл

Тайлант сарын
эцэст
багана4=
багана
(1+2—3=)

 

Нэмэгд сэн

 

Хасагд сан

А

Б

1

2

3

4

Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээд
мөр01=мөр(02+03)+(05:09)+(11:18)

01

1624

11

2

1633

Хувьцаат компани

02

2

2

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

03

1028

7

2

1033

Үүнээс

            Гадаадын хөрөнгө оруулалттай

Төрийн бус байгууллага

05

176

176

Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар

06

1

1

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар

07

6

6

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар

08

189

189

Нөхөрлөл

09

85

85

Үүнээс

            Гадаадын хөрөнгө оруулалттай

Хоршоо

11

62

62

Хадгаламж, зээлийн хоршоо

12

7

7

Сан

13

7

7

Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага

14

45

4

49

Шашны байгууллага

15

13

13

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага

16

3

3

Боловсрол, сургалтын байгууллага

17

Эрдэм шинжилгээний байгууллага

18

Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд

19

20

2

22

Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар

20

Улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар

21

Үрэгдүүлсэн, ашиглах боломжгүй болсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээг дахин бүртгэсэн

 

22

19

6

25

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэсэн

23

91

15

106

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт хийсэн

24

119

16

135

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлого /Мян.төг/

25

7,478,500

966,000

8,444,500

Тамга, тэмдгийн хяналт, лавлагаа мөр26=мөр(27:29)

26

128

17

145

Хуулийн этгээдэд тамга, тэмдгийн хяналтын хуудас олгосон                                             

27

128

17

145

Хуулийн этгээдээс хураан авсан тамга, тэмдэг

28

26

8

34

Хуулийн этгээдэд олгосон тамга, тэмдгийн лавлагаа

29

Хуулийн этгээдийн бүртгэлд хориг тавих, цуцлах мөр30=мөр(31+32)

30

13

13

Хуулийн этгээдийн бүртгэлд хориг тавьсан

31

10

10

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хоригийг цуцалсан

32

3

3

Filed in: Мэдээ мэдээлэл

You might like:

7 хоногийн мэдээ 7 хоногийн мэдээ
Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа – Илтгэлийн уралдаан Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа – Илтгэлийн уралдаан
ТАНИН МЭДЭХҮЙН “АХА” ТЭМЦЭЭНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА ТАНИН МЭДЭХҮЙН “АХА” ТЭМЦЭЭНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Замын Үүдэд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа Замын Үүдэд нээлттэй өдөрлөг зохион байгууллаа
© 2019 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.