List/Grid Author Archives: burtgeld_govi

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн  мэдээ

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Иргэн та 2020 оны УИХ-ын сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад өөрийн бүртгэлээ шалгаж БАТАЛГААЖУУЛНА УУ

Иргэн та 2020 оны УИХ-ын сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад өөрийн бүртгэлээ шалгаж БАТАЛГААЖУУЛНА УУ

Өдрийн мэнд. Та бүхэн болон гэр бүлийн гишүүд, албан хаагчиддаа дараах мэдээллийг шуурхай хүргэж хамртан ажиллана уу. Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 20.4 заасан дагуу election.burtgel.gov.mn хаягаар орж Сонгогчийн… Read more »

Иргэний бүртгэлийн тасгийн 3 дугаар сарын тоон мэдээ

Иргэний бүртгэлийн тасгийн 3 дугаар сарын тоон мэдээ

Үл хөдлөх ЭХЭБүртгэлийн тасгийн 3 дугаар сарын тоон мэдээ

Үл хөдлөх ЭХЭБүртгэлийн тасгийн 3 дугаар сарын тоон мэдээ

Иргэний бүртгэл, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн 3 дугаар сарын тоон мэдээ

Иргэний бүртгэл, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн 3 дугаар сарын тоон мэдээ

ТАЛАРХАЛ

ТАЛАРХАЛ

УБХэлтсийн 2 сарын тоон мэдээ

УБХэлтсийн 2 сарын тоон мэдээ

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН 2-р САРЫН ТООН МЭДЭЭ

ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН 2-р САРЫН ТООН МЭДЭЭ

№ Үзүүлэлт  хэмжих нэгж 1-р сар  2-р сар Нийт           /өссөн дүнгээр/ 1.                                          Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл 1.1 Нийт төрсний  бүртгэл /1+4/ тоо 147 123 270 1.Төрсний бүртгэл гэрчилгээ… Read more »

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 2020 ОНЫ 02-Р САРЫН МЭДЭЭ

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 2020 ОНЫ 02-Р САРЫН МЭДЭЭ

  Үзүүлэлтийн нэр Мөрийн  дугаар   Жилийн эхэнд Тайлант сарын гүйцэтгэл Тайлант сарын эцэст багана4= багана (1+2—3=)   Нэмэгд сэн   Хасагд сан А Б 1 2 3 4 Улсын… Read more »

Аудитын итгэмжлэл 2019 он

Аудитын итгэмжлэл 2019 он

© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.