Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЗӨВЛӨМЖ
УБ-03 маягт /1 хувь/www.burtgel.gov.mn/service/хаягаас татаж авах,эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.
Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах
Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх
Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг
Төрийн сан банк 100060012008 дансанд тушаасан баримт
/ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1/
Тэмдэгтийн хураамж 44000төгрөг.
Төрийн банк 281500328850 дансанд тушаасан баримт /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1/
Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр/тогтоол/ 1хувь
Иргэний хуульд заасны дагуу холбоог 3 ба түүнээс дээш иргэн, хуулийн этгээд үүсгэн байгуулна.
Шийдвэр/тогтоол/-т:
Холбоо/ТББ/-г үүсгэн байгуулах тухай
Хаяг, утас, эрхлэх үйл ажиллагаа /ашгийн бус/
Эрх барих байгууллага буюу Удирдах зөвлөлийнгишүүдийн тоо, овог, нэр, регистрийн дугаар
/үүсгэн байгуулагч нь удирдах зөвлөлийн гишүүн байж болох ба УЗ нь 5, түүнээс дээш сондгой тооны гишүүдтэй байна/
Удирдах зөвлөлийн тогтоол /1 хувь/Тогтоолоор УЗ-ийн даргаа сонгож, дүрмээ хавсралтаар батлан, УЗ-ийн гишүүд гарын үсэг зурсан байна.
/Гүйцэтгэх захиралтай байж болох бөгөөд УЗ-ийн хурлаарсонгоно. УЗ-ийн дарга нь гүйцэтгэх захирал байж болохгүй/
Дүрэм /2 хувь/Дүрэмд Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасныг тусгана.
Холбоо/ТББ/ нь ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд тул үйл ажиллагааны чиглэл нь ашгийн төлөө бус байх
Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбарГүйцэтгэх захирал, удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд гэх мэт эрх бүхий этгээд гадаадын иргэн бол тухайн иргэний паспортын хуулбар.
Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримтҮл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

Боловсрол сургалт, телевиз, радио, вэб сайт, тусгай дугаарын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувьд холбогдох төрийн байгууллагаас олгосон зөвшөөрөл.
Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр ажиллах холбоо/ТББ/, нөхөрлөлийн хувьд БОХТ хуулийн 32 дугаар зүйлийн дагууүйл ажиллагаа эрхлэнэ.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

  • гүйцэтгэх удирдлага
  • үүсгэн байгуулагч
  • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.