Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар шинээр бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

 • УБ-03 маягтыг бөглөх /1 хувь/
www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой
 • Засгийн газар болон хуулиар тусгайлан эрх олгосон этгээдийн үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр /тогтоол, тушаал, захирамж/
 • Бүтэц, орон тоо, төсвийн эх үүсвэрийг баталсан эрх бүхий этгээдийн шийдвэр
 • Удирдлагыг томилсон шийдвэр /тогтоол, тушаал/
 • Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт хийх /500 төгрөг/
Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх
 • Дүрэм /2 хувь/
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу эрх бүхий этгээдийн баталсан
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /44000 төгрөг/
Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй/
Удирдах албан тушаалтны иргэний үнэмлэхий хуулбар
 • Хуулийн этгээдийн хаягийн нотлох баримт
Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ авч ирнэ
 • Хөрөнгийн эх үүсвэрийг нотлох баримт
Харъяалагдах төрийн санд харилцах данс нээлгэсэн баримт. Санхүүгийн тайлан баланс эсвэл мөнгөн хөрөнгө төвлөрүүлсэн баримт
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
САНАМЖ:

 • Улсын бүртгэгч баримт бичгийн бүрдэл,үнэн зөвийг нотлох шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу нэмэлт нотлох баримт гаргуулах. http://www.legalinfo.mn/law/details/
 • Та Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах.
 • Холбогдох загвар, маягтуудыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас харах
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.