Хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах буюу түүний нэрийн өмнөөс хэлцэл болон эрх зүйн бусад үйлдэл хийх үүрэг бүхий нэгжийг төлөөлөгчийн газар гэнэ.Хуулийн этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газар хуулийн этгээдийн эрхгүй байна.

1

УБ-13 маягтыг бөглөх www.burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

2

Төлөөлөгчийн газар үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр /1хувь/ Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас Төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай шийдвэрээ гаргаж, гүйцэтгэх удирдлагыг томилж, хаягийг заасан байна.
Гадаад хэл дээр үйлдэгдсэн баримт бичгийн хувьд Монгол хэлрүү баталгаат орчуулга хийлгэсэн байх. Гадаад улсад үйлдэгдсэн баримт бичгийн хувьд Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газрын баталгааны тэмдэг дарагдсан байх.

3

Төлөөлөгчийн газраа байгуулж буй компанийн гэрчилгээний хуулбар /1хувь/ Гэрчилгээний хуулбарт Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газрын баталгааны тэмдэг дарагдсан байх. Монгол хэлрүү баталгаат орчуулга хийгдсэн байх.

4

Төлөөлөгчийн газрын дүрэм
/2хувь/
Гадаад хэл дээр үйлдэгдсэн баримт бичгийн хувьд Монгол хэлрүү баталгаат орчуулга хийлгэсэн байх. Иргэний хуулийн “29.4.Салбар, төлөөлөгчийн газрын эрх, үүргийг тухайн хуулийн этгээдийн дүрмээр тодорхойлно” гэснийг харгалзах.

5

Төлөөлөгчийн газрын удирдлага, итгэмжлэгдсэн хүний иргэний бичиг баримт /1хувь/ Иргэний үнэмлэх, паспортын хуулбар

6

Төлөөлөгчийн газар байрших хаягийн нотлох баримт/1 хувь/ Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ.

7

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт Гадаадын компанийн төлөөлөгчийн газрын хувьд 1.100.000 төгрөг, дотоодын компанийн төлөөлөгчийн газрын хувьд 20000 төгрөг тушаах.

 

 ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

  • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
  • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
  • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /компанийн хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчдаас/
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.