ТББ, Сан, Хоршоо, Нөхөрлөлийн үйл ажиллагааны чиглэл өөрчлөх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт бөглөх /тамгаа дарах, 1 хувь/ www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

2

Эрх бүхий этгээдийн шийдвэр /1 хувь/ ТББ, Сангийн хувьд Удирдах зөвлөлийн хурлын, Нөхөрлөл, хоршооны хувьд бүх гишүүдийн хурлын хүчин төгөлдөр шийдвэр /тогтоол, хурлын тэмдэглэл/
Шийдвэртээ нэмэгдэх, хасагдах үйл ажиллагааны чиглэлээ тусгаж, шинэчилсэн дүрмээ хавсралтаар баталсан байх.
Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа нэмэх бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/

3

Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь/ Дүрэмдээ үйл ажиллагааны чиглэлийн өөрчлөлтөө тусгасан байна. Үйл ажиллагааны чиглэл нь тухай хуулийн этгээдийн төрөл /ашгийн төлөө, ашгийн төлөө бус/, зорилго, хуульд нийцсэн байх

4

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/ Хэрэв гэрчилгээгээ гээсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, шийдвэрт энэ тухай тусгаж сонингийн хамт авч ирнэ.

5

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

  • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
  • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
  • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчаас/
САНАМЖ:

  • Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримтыг нэмж авна.
  • Холбогдох заавар, маягтуудыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас харах, татаж авах боломжтой
© 2022 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.