Хуулийн этгээдийн шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдах /2005 оноос өмнө байгуулсан хуулийн этгээдийн хувьд/

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Өмнө нь Татварын байгууллагад бүртгэлтэй, регистрийн дугаартай  хуулийн этгээдийн хувьд УБ-05 маягтыг бөглөх /1 хувь/.Өмнө нь ХЗДХЯ, БСШУЯ зэрэгт бүртгүүлж гэрчилгээ авч байсан ТББ, сургууль, цэцэрлэгийн хувьд УБ-03 маягтыг бөглөх /1 хувь / www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой
Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /500 төгрөг/ Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх
Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр /тогтоол/, тамга тэмдэг дарах Шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлэх, хаяг, үйл ажиллагааны чиглэл, удирдлага, удирдах бүтцийг томилсон шийдвэр /тогтоол/ гаргаж, анхны үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчид, ТББ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн гишүүд гарын үсгээ зурсан байна.
Хуучин гэрчилгээ эх хувиар авч ирэх Үрэгдүүлсэн бол хүчингүйд тооцуулсан тухай өдөр тутмын сонинд зарлуулж сонинг эх хувиар авч ирэх
Шинэчилсэн дүрэм /2 хувь/ Үүсгэн байгуулагчид, удирдах зөвлөл дүрмийг батлах ба эдгээр нь өөрчлөгдөн томилогдсон /эрх шилжүүлсэн/ тохиолдолд шинэ гишүүд дүрмийг батална
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /44000 төгрөг/ дансанд тушааж баримтаа авч ирэх
Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй/ Шинээр томилогдсон үүсгэн байгуулагчид, удирдлага, удирдах зөвлөлийн гишүүдийн
Хуулийн этгээдийн хаягийн нотлох баримт Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ авч ирнэ. Харин үүсгэн байгуулагч гэрийнхээ хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхээ авч ирнэ.
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/

  • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
  • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
САНАМЖ:Улсын бүртгэгч баримт бичгийн бүрдэл,үнэн зөвийг нотлох шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу нэмэлт нотлох баримт гаргуулах. http://www.legalinfo.mn/law/details/

  • Таны баримт бичгийн бүрдэл хуулийн шаардлага хангаж байвал ажлын 2 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ.
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.