Сан шинээр бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЗӨВЛӨМЖ
УБ-03 маягт /1 хувь/www.burtgel.gov.mn/service/хаягаас татаж авах,эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.
Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах
Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх.
Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг
Төрийн сан банк 100060012008дансанд тушаасан баримт /ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1/
Тэмдэгтийн хураамж 44000төгрөг.
Төрийн банк 281500328850дансанд тушаасан баримт /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1/
Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, /тогтоол/ /1хувь/Шийдвэр/тогтоол/-т:
Санг үүсгэн байгуулах тухай
Хаяг, утас, эрхлэх үйл ажиллагаа
Удирдах зөвлөлийнгишүүдийн тоо, овог, нэр, регистрийн дугаар
/Удирдах зөвлөл нь хандивлагч, дэмжигч, тэдгээрийн томилсон төлөөллөөс бүрдэнэ. Үүсгэн байгуулагч нь удирдах зөвлөлийн гишүүн байж болох ба УЗ нь 5, түүнээс дээш сондгой тооны гишүүдтэй, овог, нэр, регистрийн дугаар нь тодорхой бичигдсэн байх/
Удирдах зөвлөлийн тогтоол /1 хувь/Тогтоолоор УЗ-ийн дарга, гүйцэтгэх захирал, хяналтын зөвлөлийг сонгож, дүрмээ хавсралтаар батлан УЗ-ийн гишүүд гарын үсэг зурсан байна.
/Хяналтын зөвлөл нь 3, түүнээс дээш сондгой тооны гишүүдтэй байна/
Дүрэм /2 хувь/Дүрэмд “Төрийн бус байгууллагын тухай” хуулийн 10, 23, 25 дугаар зүйлд заасныг тусгана.
Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбарЭрх бүхий этгээд гадаадын иргэн бол тухайн иргэний паспортын хуулбар.
Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримтҮл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

  • гүйцэтгэх удирдлага
  • үүсгэн байгуулагч
  • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан

итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.