Хуулийн этгээдийн салбар бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Хуулийн этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний үндсэн чиг үүргийг бүхэлд нь буюу заримыг нь гүйцэтгэдэг тусгай нэгжийг салбар гэнэ.

1

УБ-05 маягтыг бөглөх
/1 хувь/
www.burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

2

Салбар байгуулах тухай шийдвэр /1хувь/
  • Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас Салбар байгуулах тухай шийдвэрээ гаргаж, гүйцэтгэх удирдлагыг томилж, хаягийг заасан байна.
  • ТББ-ын хувьд Удирдах зөвлөлийн тогтоол

3

Салбараа байгуулж буй хуулийн этгээдийн гэрчилгээ Эх хувиар авч ирнэ. Уг гэрчилгээн дээр салбар байгуулсан тухай бүртгэл хийгдэнэ

4

Салбарын журам
/2хувь/
Салбар байгуулж буй хуулийн этгээд нь өөрсдөө боловсруулж авч ирнэ, тамга тэмдгээ дарсан байх.

5

Салбарын захирал /эрхлэгч/-ын иргэний бичиг баримт /1хувь/ Нотариат шаардлагагүй

6

Салбар байрших хаягийн нотлох баримт/1 хувь/ Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ.

7

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт Салбар байгуулж буй хуулийн этгээдийн гэрчилгээн дээр бүртгүүлэх бол 20000 төгрөг, Салбарын гэрчилгээ шинээр авах бол 25000 төгрөг

 

 ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

  • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
  • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
  • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /компанийн хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчдаас/
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.