Хуулийн этгээдийн оноосон нэр өөрчлөх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЗӨВЛӨМЖ
УБ-05 маягт
/1 хувь/
www.burtgel.gov.mn/service/
хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарна/
Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах

Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх, эсхүл банкны VISA карт уншуулж төлөх боломжтой.
Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт
Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 
500
төгрөг 
Төрийн сан банк 100060012008дансанд тушаасан баримт 
/ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1/

Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт
10000
төгрөг, 

ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт
40000
төгрөг,

Шашны байгууллагын өөрчлөлт
40000
төгрөг,

Гэрчилгээ шинээр авах бол 
44000
төгрөг./Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.2.4,15.1.1/ 
Төрийн банкны 281500328850 дансанд тушаасан баримт 
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх
Нэр өөрчилснийг  зарлуулсан өдөр тутмын сонин Зарын агуулгад хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар, хуучин нэр болон өөрчлөгдөж буй нэрийг тусгасан байна. /төрийн байгууллагын хувьд сонинд зарлуулах шаардлагагүй/
Шийдвэр/тогтоол/,
хурлын тэмдэглэл /1хувь/


/Шийдвэр/тогтоол/,
гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/
Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, эрх олгосон бол ТУЗ-ийн, Холбоо/ТББ/, Сан, Шашны байгууллагын хувьд дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол удирдах зөвлөлийн, Нөхөрлөл, Хоршоо, хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/ гарган, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

Шийдвэр/тогтоол/-т нэрээ хэрхэн өөрчилж байгаа тухай тусгаж,шинэчилсэн дүрэм /дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт/-ийгхавсралтаар баталсан байна. 

Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэрлэсэн асуудлыг тодорхой тусгаж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурсан байна
Шинэчилсэн дүрэм
/2 хувь/
Дүрэмд зөвхөн нэрийн өөрчлөлтөө тусгасан байна. 
/бусад өөрчлөлтийг оруулах бол заавал шийдвэрт тусгах эсхүл дүрмийн шинэчилсэн найруулга бүртгүүлэх шаардлагатай/
Эрх бүхий байгууллагын бичгээр олгосон зөвшөөрөл 
Шашны байгууллагын хувьд харьяа Аймаг, Нийслэлийн ИТХ-ааснэр өөрчилснийг зөвшөөрсөналбан бичиг авч ирнэ.

Аудит, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээүзүүлдэг хуулийн этгээдийн хувьд Сангийн яам, 

Нээлттэй ХК, ББСБ, ХЗХ, Даатгалын компани зэрэг нь Санхүүгийн зохицуулах хороонд хаягийн өөрчлөлтөө хянуулж, зөвшөөрсөн тухай албан бичиг/тогтоол/ авч ирнэ.
Шийтгэлийн хуудас Хуулиар тогтоосон хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу Хяналтын улсын байцаагчийн торгууль ногдуулсан шийтгэлийн хуудас 
  • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол монгол хэлнээорчуулж, баталгаажуулах,
  • Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол“Апостиль” гэрчилгээ, Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.
  • Гүйцэтгэх удирдлага, үүсгэн байгуулагч, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан,  итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд өргөдөл гаргах эрхтэй.

© 2022 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.