Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЗӨВЛӨМЖ
УБ-03 маягт  /1 хувь/www.burtgel.gov.mn/service/
хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.
Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах

Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх
Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт 
Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 
500
төгрөг 
Төрийн сан банк 100060012008 дансанд тушаасан баримт /ЗГ-ын 237 дугаар тогтоолын 6.1/

Тэмдэгтийн хураамж 
44000
төгрөг. 281500328850
Төрийн банкны 281500328850 дансанд тушаасан баримт /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.1/
Хөрөнгийг нотлох  баримтМөнгөн хөрөнгө бол банкны дансны хуулга, эд хөрөнгөөр хөрөнгө оруулсан бол үүсгэн байгуулах хурлын тогтоол, тэмдэглэлд тусгаж, хөрөнгийн жагсаалт, үнийн дүнг хавсралтаар баталсан байна.  
Бүх гишүүдийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл
/1 хувь/
Шийдвэр /тогтоол/-т:

нөхөрлөлийг үүсгэн байгуулах

нөхөрлөлийнэрхлэх үйл ажиллагаа

нөхөрлөлийн оршин байх газрын хаяг

нийт хөрөнгийн хэмжээ

нөхөрлөлийн гэрээг батлах

нөхөрлөлийн удирдах эрх бүхий этгээдийг сонгон
гишүүд
гарын үсэг зурна.
Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэрлэсэн байдлыг тодорхой тусган, гишүүд гарын үсэг зурсан байна.
Үүсгэн байгуулах гэрээ
/2 хувь/
Нөхөрлөлийн гэрээг Нөхөрлөлийн тухай хуульд заасны дагуу үйлдэнэ. Нөхөрлөлийн хэлбэрээс хамааран уг гэрээнд тусгах зүйлс ялгаатай бөгөөд Нөхөрлөлийн тухай хуулийг сайтар уншиж гэрээгээ байгуулахыг зөвлөе. www.legalinfo.mn
Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл /ХХН/-ийн тухайд гишүүдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар /Нөхөрлөлийн тухай хуулийн 29.1/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

  • гүйцэтгэх удирдлага
  • үүсгэн байгуулагч
  • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
  • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.