Хуулийн этгээдийн хаяг өөрчлөх

 БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЗӨВЛӨМЖ
УБ-05 маягт
/1 хувь/  
www.burtgel.gov.mn/service/
хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт
10000
төгрөг, 

ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт
40000
төгрөг,

Шашны байгууллагын өөрчлөлт
40000
төгрөг, 

Гэрчилгээ шинээр авах бол 
44000
төгрөг. /Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.2.4,15.1.1/ 
Төрийн банкны 281500328850 дансанд тушаасан баримт 
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх
Шийдвэр/тогтоол/,
хурлын тэмдэглэл /1хувь/


/Шийдвэр/тогтоол/,
гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/
Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, эрх олгосон бол ТУЗ-ийн, Холбоо/ТББ/, Сан,  Шашны байгууллагын хувьд дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол удирдах зөвлөлийн, Нөхөрлөл, Хоршоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагын хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/ гарган, гарын үсэг,тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

Шийдвэр/тогтоол/-т хуулийн этгээдийн оршин байх хаяг /утасны дугаар/ хэрхэн өөрчлөгдсөнийг тодорхой тусгаж, шинэчилсэн дүрэм /дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт/-ийгбаталсан байна. 

Хурлын тэмдэглэлд хуралд оролцсон гишүүдийн ирц, хэлэлцсэн асуудал, шийдвэрлэсэн асуудлыг тодорхой тусгаж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурсан байна
Шинэчилсэн дүрэм, эсхүл дүрмийн нэмэлт өөрчлөлт
/2 хувь/
Дүрэмд зөвхөн хаягийн өөрчлөлтийг тусгасан байна. 
/бусад өөрчлөлтийг оруулах бол заавал шийдвэртээ тусгах эсхүл дүрмийн шинэчилсэн найруулга бүртгүүлэх шаардлагатай/
Хаягийн нотлох баримтҮл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/, түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/
Эрх бүхий байгууллагын бичгээр олгосон зөвшөөрөл 
Шашны байгууллагын хувьд орон нутагт үйл ажиллагаа  явуулдаг бол аймгийн ИТХ-аас, Улаанбаатар хотод явуулдаг бол Нийслэлийн ИТХ-аас хаяг өөрчилснийг зөвшөөрсөн албан бичиг /тогтоол/ авч ирнэ.

Аудит, татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг хуулийн этгээдийн хувьд Сангийн яам, 

Нээлттэй ХК, ББСБ, ХЗХ, Даатгалын компани зэрэг нь Санхүүгийн зохицуулах хороонд хаягийн өөрчлөлтөө хянуулж, зөвшөөрсөн тухай албан бичиг/тогтоол/ авч ирнэ.
Шийтгэлийн хуудас Хуулиар тогтоосон хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу Хяналтын улсын байцаагчийн торгууль ногдуулсан шийтгэлийн хуудас 
  • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол монгол хэлнээ орчуулж, баталгаажуулах,
  • Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол “Апостиль” гэрчилгээ, Консулын эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажсан байх.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

  • гүйцэтгэх удирдлага
  • үүсгэн байгуулагч
  • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
  • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
© 2022 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.