Хуулийн этгээдийн хаяг өөрчлөх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-05 маягт бөглөх
/тамгаа дарах, 1 хувь/
www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

2

Үүсгэн байгуулагчид /хувьцаа эзэмшигчдийн/-ын шийдвэр /1хувь/
  • ХХК-ийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, ХК-ийн хувьд ТУЗ-ийн, ТББ, Сангийн хувьд Удирдах зөвлөлийн хурлын, Нөхөрлөл, хоршооны хувьд бүх гишүүдийн хурлын хүчин төгөлдөр шийдвэр /тогтоол, хурлын тэмдэглэл/
  • Шийдвэртээ хуучин хаяг, өөрчлөгдөж буй хаягаа тусгаж, шинэчилсэн дүрмээ хавсралтаар баталсан байна.

3

Хаягийн өөрчлөлтийг тусгасан дүрэм /2 хувь/ Дүрэмдээ хаягийн өөрчлөлтөө тусгасан байна. Бусад өөрчлөлтийг тусгах бол заавал шийдвэртээ тусгана, эсвэл дүрмийн шинэчилсэн найруулга гэж бүртгүүлэх шаардлагатай

5

Хаягийн нотлох баримт
/1 хувь/
Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ. Хувьцаа эзэмшигчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар

5

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/ Хэрэв гэрчилгээгээ гээсэн бол өдөр тутмын сонинд зарлуулж, шийдвэрт энэ тухай тусгаж сонингийн хамт авч ирнэ.

6

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн дагуу дотоодын хуулийн этгээд 10000,
Гэрчилгээгээ шинээр авах бол 44000 төгрөг нэмж тушаана.

7

Татварын байгууллагын тодорхойлолт /Татварын өр төлбөртэй эсэх/
  • Нийслэлээс аймаг, аймгаас нийслэл шилжих тохиолдолд авч ирнэ.
  • Татварын өр төлбөргүй тохиолдолд шилжилтийг бүртгэнэ
  • Татварын өр төлбөртэй тохиолдолд ТЕГ-ын даргын татвар төлөгчийг шилжүүлэх тухай тушаалд үндэслэн бүртгэл хийнэ

8

Шаардлагатай тохиолдолд холбогдох байгууллагын зөвшөөрөл
  • ХК-ийн хувьд СЗХорооноос зөвшөөрөл авах г.м
Нийслэлээс аймаг, аймгаас нийслэл шилжихэд бүртгэлийн байгууллага нь тухайн хуулийн этгээдийн шинэ хаягийг бүртгэж, хувийн хэргийг шилжин очиж буй газрын бүртгэлийн байгууллагад шуудангаар хүргүүлнэ.
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

  • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
  • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
  • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /хувьцаа эзэмшигчид, үүсгэн байгуулагчаас/
© 2018 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.