Компанийн гүйцэтгэх захирал өөрчлөх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЗӨВЛӨМЖ
УБ-05 маягт
/1 хувь/
www.burtgel.gov.mn/service/
хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө. /маягтад тамга, тэмдэг дарсан байна/
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
Дотоодын хуулийн этгээдийн нэмэлт өөрчлөлт
10000
төгрөг, 

ГХО-тай хуулийн этгээд нэмэлт өөрчлөлт
40000
төгрөг,

Шашны  байгууллагын өөрчлөлт 
40000
төгрөг,

Гэрчилгээ шинээр авах бол 
44000
төгрөг./Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 15.1.3, 15.3.4, 15.2.4,15.1.1/ 
Òºðèéí банк 281500328850дансанд тушаасан баримт
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/Гэрчилгээг үрэгдүүлсэн бол шийдвэрт тусгаж, өдөр тутмын сонинд зарлуулж, сонинг авч ирэх
Шийдвэр/тогтоол/,
хурлын тэмдэглэл /1хувь//Шийдвэр/тогтоол/,
гарснаас хойш ажлын 15 өдрийн дотор бүртгүүлэх/
Шийдвэр/тогтоол/-т:

өмнөх удирдлагыг чөлөөлж, шинэ удирдлагыг сонгосон /томилсон/ байх

Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн, эрх олгосон бол ТУЗ-ийн, Холбоо/ТББ/, Сан, ШБ-ын хувьд дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол удирдах зөвлөлийн, Нөхөрлөл, Хоршооны хувьд бүх гишүүдийн хурлын шийдвэр/тогтоол/ гарган, гарын үсэг, тамга, тэмдгээр баталгаажуулсан байна.

2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хуралд оролцогчид гарын үсэг зурна.

Охин компанийнгүйцэтгэх захирлыг өөрчлөх тохиолдолд толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр/тогтоол/ авна.

ТБ,АГ,УТҮГ-ын хувьд хуулиар эрх олгосон байгууллагын өмнөх удирдлагыг чөлөөлсөн, шинэ удирдалыг томилсон шийдвэр. /эх хувь эсхүл хуулбар үнэн дарагдсан хуулбар/
Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбарШинээр сонгогдсон гүйцэтгэх захирал, ТУЗ, УЗ-ийн дарга/тэргүүн/ зэрэг ньгадаадын иргэн бол тухайн иргэний паспортын хуулбар авна.
Эрх бүхий байгууллагаас олгосон зөвшөөрөлБанк, даатгал, аудит, ББСБ, ХЗХ гэх мэт хуулийн этгээд Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг холбогдох байгууллагаас бичгээр олгосон зөвшөөрөл авч ирнэ.
Шийтгэлийн хуудас Хуулиар тогтоосон хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу Хяналтын улсын байцаагчийн торгууль ногдуулсан шийтгэлийн хуудас 
  • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээорчуулж, баталгаажуулах,
  • Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол“Апостиль” гэрчилгээ, нотариатч эсхүл Консулаар гэрчлүүлсэн байна.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

  • гүйцэтгэх удирдлага
  • үүсгэн байгуулагч
  • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
  • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
© 2022 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.