Боловсрол сургалтын байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

 • УБ-03 маягтыг бөглөх /1 хувь/
www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой
 • Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /500 төгрөг/
Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх
 • Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр, хурлын тэмдэглэл тус бүр /1 хувь/

 

 

 • Шийдвэртээ БСБ-ын захирал /эрхлэгч/, цэцэрлэгийн хувьд “сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл”, ЕБС, их, дээд сургууль, коллеж, МСҮТ-ийн хувьд “Удирдах зөвлөл”-ийг томилж, үүсгэн байгуулагчид гарын үсгээ зурсан байна.
 • Зөвлөл нь багш, ажилтан, сурагч, эцэг, эх, бусад байгууллагын төлөөлөлтэй 9-11 гишүүнтэй байна.
 • Үүсгэн байгуулагч өөрөө гүйцэтгэх захирал байж болно.
 • 2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, гарын үсэг зурагдсан байна.
 • Дүрэм /2 хувь/
 • Ашгийн төлөө БСБ-ын дүрмийг үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчид батална.
 • Ашгийн төлөө бус БСБ-ыг сургууль цэцэрлэгийн зөвлөл эсхүл Удирдах зөвлөлөөс батална
 • Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /1хувь/
 • Цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эрхлэх бол Нийслэлийн боловсролын газраас олгосон зөвшөөрөл
 • Бага, дунд, коллеж, их, дээд болон МСҮТ-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх бол БШУЯамнаас олгосон зөвшөөрөл
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /44000 төгрөг/
дансанд тушааж баримтаа авч ирэх
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй/
Үүсгэн байгуулагчид болон сургууль, цэцэрлэгийн зөвлөл эсхүл удирдах зөвлөлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Хуулийн этгээдийн хаягийн нотлох баримт
Тусгай зөвшөөрөл дээр бүртгүүлсэн хаягийн нотлох баримт /үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн гэрээ/
 • Ашгийн төлөө БСБ-ын хувьд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн нотлох баримт
Үүсгэн байгуулагчид банкинд данс нээлгэж дүрмийн сан (хувь нийлүүлсэн хөрөнгө)-гаа байршуулсан баримтаа авч ирэх
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.