Улсын бүртгэлийн үйлчилгээ авахад чиглүүлэх хөтөч ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ ТӨРИЙН-АЛБАНЫ-ТУХАЙ-Шинэчилсэн-найруулга
Иргэний бүртгэл, мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 8 дугаар сарын тоон мэдээ

Иргэний бүртгэл, мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 8 дугаар сарын тоон мэдээ

  Хамрах хугацаа 2019.07.25-2019.08.26 ¹ Үзүүлэлт  Õýìæèõ íýãæ  Тухайн сар  Тухайн оны єссєн дїн 1. Èðãýíèé ãýð á¿ëèéí áàéäëûí á¿ðòãýë 1.1 Íèéò òºðñíèé á¿ðòãýë  /1+4/ òîî 118 920 1. Òºðñíèé… Read more »

Зөрчлийн тухай хуулиар иргэн, хуулийн этгээдийг 3,120,000 төгрөгөөр торгов

Зөрчлийн тухай хуулиар иргэн, хуулийн этгээдийг 3,120,000 төгрөгөөр торгов

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хяналт шалгалтын газраас зөрчлийг хялбаршуулсан журмаар шалган шийдвэрлэсэн ажиллагааны мэдээг 2019 оны 08 дугаар сарын 15-наас 08 дугаар сарын 28-ны байдлаар гаргав. Үүнд: Зөрчлийн тухай хуулийн… Read more »

Банканд дугаарлах шаардлагагүй, таны цаг завыг хэмнэнэ

Банканд дугаарлах шаардлагагүй, таны цаг завыг хэмнэнэ

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хураамж төлөхдөө ГЭРЭГЭ КИОСК ашиглаарай. #

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 7 сарын тоон мэдээ

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 7 сарын тоон мэдээ

  Үзүүлэлтийн нэр Мөрийн  дугаар   Жилийн эхэнд Тайлант сарын гүйцэтгэл   Тайлант сарын эцэст   Нэмэгд сэн   Хасагд сан А Б 1 2 3 4 Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй… Read more »

Газар өмчлөх эрхийн бүртгэлийн 7 сарын тоон мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн бүртгэлийн 7 сарын тоон мэдээ

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 7 дугаар сарын тоон мэдээ

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 7 дугаар сарын тоон мэдээ

Иргэний бүртгэл мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 7 дугаар сарын тоон мэдээ

Иргэний бүртгэл мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 7 дугаар сарын тоон мэдээ

ÄÎÐÍÎÃÎÂÜ ÀÉÌÀà Хамрах хугацаа 2019.06.25-2019.07.25 ¹ Үзүүлэлт  Õýìæèõ íýãæ  Тухайн сар  Тухайн оны єссєн дїн 1. Èðãýíèé ãýð á¿ëèéí àéäëûí á¿ðòãýë 1.1 Íèéò òºðñíèé á¿ðòãýë  /1+4/ òîî 110 802 1…. Read more »

Иргэний бүртгэл, мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 2019 оны 6 дүгээр сарын тоон мэдээ

Иргэний бүртгэл, мэдээллийн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлын 2019 оны 6 дүгээр сарын тоон мэдээ

1 Үзүүлэлт Хэмжих нэгж  Тухайн сар Тухайн оны өссөн дүн 1 Иргэний гэр бүлийн байдлын бүртгэл 1.1 Нийт төрсний бүртгэл  /1+4/ тоо 115 692 1. Төрсний бүртгэл, гэрчилгээ олгосон /2+3/… Read more »

ЭХЭБүртгэлд шинээр бүртгэгдсэн, худалдах, бэлэглэлийн гэрээгээр эрх шилжсэн хувийн сууцны 6 сарын мэдээ

ЭХЭБүртгэлд шинээр бүртгэгдсэн, худалдах, бэлэглэлийн гэрээгээр эрх шилжсэн хувийн сууцны 6 сарын мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 6 сарын мэдээ

Газар өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн 6 сарын мэдээ

© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.