Хуулийн этгээдийн хэлбэр өөрчлөгдөн бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

УБ-04, УБ-05 маягт /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах, эсхүл улсын бүртгэгчээс авч бөглөнө.

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

 • Цахимаар авах бол www.burtgel.gov.mn/service/хаягаар нэвтэрч, нэрээ илгээн хариу авах
 • Улсын бүртгэгчээс авах бол үйлчилгээний хөлсийг банкинд тушаасан баримттай ирэх

Улсын тэмдэгтийн хураамж болон үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

 • Нэрийн баталгаажуулалтын үйлчилгээний хөлс 500 төгрөг

Төрийн сан банк 100060012008 дансанд тушаасан баримт.

 • Шинээр гэрчилгээ авах 44000 төгрөгийг Төрийн банк 281500328850 дансанд тушаасан баримт 

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг бүртгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг шинээр олгоно.

Шийдвэр /тогтоол/,

хурлын тэмдэглэл /1хувь/

 • Хэлбэр өөрчлөх тухай шийдвэр/тогтоол/-ийг хуулийн этгээдийнүүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч, удирдах зөвлөл, бүх гишүүд гэх мэт эрх бүхий этгээд гарган, гарын үсэг зурж, тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна. /эрх бүхий этгээд 2 ба түүнээс дээш бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурал даргалагч гарын үсэг зурсан байна/

Дүрэм  /2 хувь/

Өөрчлөн байгуулагдаж буй хуулийн этгээдийн хэлбэрт нийцүүлэн шинэчилсэн дүрэм батална./хуульд заасан бол гэрээ/

Гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар

Үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх удирдага, эрх бүхий этгээд  гадаадын иргэн бол тухайн иргэний паспортын хуулбар

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ /хуулбар/,түрээсийн гэрээ. /үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх боломжтой/

Банк, даатгал, ББСБ, ХЗХ, аудит гэх мэт үйл ажиллагаа эрхлэдэг бол Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг холбогдох байгууллагаас бичгээр олгосон зөвшөөрөл 

 • Баримт бичиг гадаад хэлээр үйлдэгдсэн бол Монгол хэлнээорчуулж, баталгаажуулах,
 • Гадаад улсад үйлдэгдсэн бол“Апостиль” гэрчилгээ, нотариатч эсхүл Консулаар гэрчлүүлсэн байна.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • гүйцэтгэх удирдлага
 • үүсгэн байгуулагч
 • итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 • итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд
© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.