Компани өөрчлөн байгуулагдах (нэгдэх, нийлэх, хуваах, тусгаарлах)

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт/500 төгрөг/ Шинээр байгуулж /нийлэх, хуваах, тусгаарлах үед/ буй хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудсыг Улсын бүртгэгчээс авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх
Нэгдэх тохиолдолд нэгтгэж авч буй компани дээр УБ-04 маягтыг бөглөнө. Нийлэх, хуваах, тусгаарлах бол УБ03 маягтыг бөглөнө. burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой. 1 хувь бөглөх.
Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр, хурлын тэмдэглэл Шийдвэрийг нэгдэх, нийлэх, хуваах, тусгаарлахад оролцож буй бүх хуулийн этгээд тус тусдаа гаргана. Хуулийн этгээд нь 2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурал даргалагч гарын үсгээ зурсан байна.
Нэгдэх тохиолдолд гэрээ /2хувь/ Гэрээнд нэгтгэж авч байгаа болон нэгдэж байгаа хоёр хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигч эсхүл эрх олгосон этгээд гарын үсэг зурж, тамга дарагдсан байна.
Дүрэм /2 хувь/ Нэгдэж байгаа тохиолдолд нэгтгэж авч буй компани, хуваах, тусгаарлах, нийлэх замаар байгуулагдаж буй тохиолдолд шинээр байгуулагдаж буй компанийн хувьцаа эзэмшигчид дүрмээ шинэчлэн баталсан байна.
ШӨХТГазраас дүгнэлт авах Давамгай байдалтай хуулийн этгээдийн тухайд л шаардлагатай /Өрсөлдөөний тухай хуулийн 8.1 дэх заалтын дагуу/
Улсын тэмдэгтийн хураамж  төлсөн баримт Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх
Шинээр гэрчилгээ авах бол 44000 төгрөг, хуучин гэрчилгээн дээр тэмдэглүүлэх бол 10000 төгрөг тушаах.
Санхүүгийн баталгаажсан тайлан  /1хувь/ Хуваах, тусгаарлах, нэгдэх, нийлэх үеийн болон дараах санхүүгийн тайланг харъяа дүүргийн Санхүү төрийн сангийн хэлтсээр баталгаажуулан авч ирнэ.
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Хуулийн этгээдүүдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /эх хувь/
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

  • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
  • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
  • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдээс/
© 2024 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.