ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 2020 ОНЫ 02-Р САРЫН МЭДЭЭ

 

Үзүүлэлтийн нэр

Мөрийн  дугаар

 

Жилийн эхэнд

Тайлант сарын гүйцэтгэл

Тайлант сарын
эцэст
багана4=
багана
(1+2—3=)

 

Нэмэгд сэн

 

Хасагд сан

А

Б

1

2

3

4

Улсын бүртгэлд бүртгэлтэй нийт хуулийн этгээд
мөр01=мөр(02+03)+(05:09)+(11:18)

01

1678

25

1703

Хувьцаат компани

02

2

2

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

03

1067

22

1089

Үүнээс

            Гадаадын хөрөнгө оруулалттай

Төрийн бус байгууллага

05

184

3

187

Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар

06

1

1

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар

07

6

6

Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар

08

190

190

Нөхөрлөл

09

86

86

Үүнээс

            Гадаадын хөрөнгө оруулалттай

Хоршоо

11

62

62

Хадгаламж, зээлийн хоршоо

12

7

7

Сан

13

7

7

Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага

14

50

50

Шашны байгууллага

15

13

13

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага

16

3

3

Боловсрол, сургалтын байгууллага

17

Эрдэм шинжилгээний байгууллага

18

Татан буугдаж улсын бүртгэлээс хасагдсан хуулийн этгээд

19

1

1

Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар

20

Улсын бүртгэлээс хасагдсан гадаадын хуулийн этгээдийн төлөөлөгчийн газар

21

Үрэгдүүлсэн, ашиглах боломжгүй болсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээг дахин бүртгэсэн

 

22

1

1

2

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэсэн

23

12

12

24

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт хийсэн

24

19

28

47

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлого /Мян.төг/

25

742500

1303000

2045500

Тамга, тэмдгийн хяналт, лавлагаа мөр26=мөр(27:29)

26

17

30

47

Хуулийн этгээдэд тамга, тэмдгийн хяналтын хуудас олгосон                                            

27

17

30

47

Хуулийн этгээдээс хураан авсан тамга, тэмдэг

28

2

5

7

Хуулийн этгээдэд олгосон тамга, тэмдгийн лавлагаа

29

Хуулийн этгээдийн бүртгэлд хориг тавих, цуцлах мөр30=мөр(31+32)

30

13

13

Хуулийн этгээдийн бүртгэлд хориг тавьсан

31

10

10

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хоригийг цуцалсан

32

3

3

Filed in: Мэдээ мэдээлэл

You might like:

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн  мэдээ Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Иргэн та 2020 оны УИХ-ын сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад өөрийн бүртгэлээ шалгаж БАТАЛГААЖУУЛНА УУ Иргэн та 2020 оны УИХ-ын сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад өөрийн бүртгэлээ шалгаж БАТАЛГААЖУУЛНА УУ
Иргэний бүртгэлийн тасгийн 3 дугаар сарын тоон мэдээ Иргэний бүртгэлийн тасгийн 3 дугаар сарын тоон мэдээ
Үл хөдлөх ЭХЭБүртгэлийн тасгийн 3 дугаар сарын тоон мэдээ Үл хөдлөх ЭХЭБүртгэлийн тасгийн 3 дугаар сарын тоон мэдээ
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.