Орон сууц, хувийн орон сууцны 10 сарын мэдээ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛД орон сууцны бүртгэл 10 сард

Шинээр бүртгүүлсэн орон сууц
1 Эд хөрөнгийн бүртгэлд шинээр бүртгүүлсэн орон сууц 4
2 40 буюу түүнээс бага 1
3 40-60 мкв 2
4 60-80 мкв 1
5 80-аас дээш 0
Орон сууц худалдах худалдан авах гэрээ
6 Орон сууц худалдах худалдан авах гэрээ 46
7 40 буюу түүнээс бага 27
8 40-60 мкв 12
9 60-80 мкв 4
10 80-аас дээш 3
Орон сууц бэлэглэх гэрээ
11 Орон сууц бэлэглэх гэрээ 7
12 40 буюу түүнээс бага 4
13 40-60 мкв 2
14 60-80 мкв 1
15 80-аас дээш 0
Орон сууц барьцаалсан барьцааны гэрээ
16 Барьцааны гэрээний тоо 95
17 Барьцаат зээлийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/ 3.043.318.570.00

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛД ШИНЭЭР БҮРТГЭГДСЭН БОЛОН ХУДАЛДАХ ХУДАЛДАН АВАХ, БЭЛЭГЛЭЛИЙН ГЭРЭЭГЭЭР ЭРХ ШИЛЖСЭН ХУВИЙН СУУЦНЫ 10 САРЫН МЭДЭЭ

Үйлчилгээний төрөл Тоо
Шинээр бүртгүүлсэн хувийн сууц
1 Эд хөрөнгийн бүртгэлд шинээр бүртгүүлсэн хувийн сууц 28
Эрх шилжүүлэх гэрээ
2 Худалдах, худалдан авах гэрээ 9
3 Бэлэглэлийн гэрээ 4

Мэдээ гаргасан : Улсын ахлах бүртгэгч Т.Оюунчимэг

Filed in: Мэдээ мэдээлэл

You might like:

Иргэний улсын бүртгэл 1 дүгээр сард Иргэний улсын бүртгэл 1 дүгээр сард
Иргэний бүртгэл 12 сард Иргэний бүртгэл 12 сард
Үл хөдлөх ЭХӨЭБүртгэл 12 сард Үл хөдлөх ЭХӨЭБүртгэл 12 сард
7 хоногийн мэдээ 7 хоногийн мэдээ
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.