Орон сууц, хувийн орон сууцны 10 сарын мэдээ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛД орон сууцны бүртгэл 10 сард

Шинээр бүртгүүлсэн орон сууц
1 Эд хөрөнгийн бүртгэлд шинээр бүртгүүлсэн орон сууц 4
2 40 буюу түүнээс бага 1
3 40-60 мкв 2
4 60-80 мкв 1
5 80-аас дээш 0
Орон сууц худалдах худалдан авах гэрээ
6 Орон сууц худалдах худалдан авах гэрээ 46
7 40 буюу түүнээс бага 27
8 40-60 мкв 12
9 60-80 мкв 4
10 80-аас дээш 3
Орон сууц бэлэглэх гэрээ
11 Орон сууц бэлэглэх гэрээ 7
12 40 буюу түүнээс бага 4
13 40-60 мкв 2
14 60-80 мкв 1
15 80-аас дээш 0
Орон сууц барьцаалсан барьцааны гэрээ
16 Барьцааны гэрээний тоо 95
17 Барьцаат зээлийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/ 3.043.318.570.00

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛД ШИНЭЭР БҮРТГЭГДСЭН БОЛОН ХУДАЛДАХ ХУДАЛДАН АВАХ, БЭЛЭГЛЭЛИЙН ГЭРЭЭГЭЭР ЭРХ ШИЛЖСЭН ХУВИЙН СУУЦНЫ 10 САРЫН МЭДЭЭ

Үйлчилгээний төрөл Тоо
Шинээр бүртгүүлсэн хувийн сууц
1 Эд хөрөнгийн бүртгэлд шинээр бүртгүүлсэн хувийн сууц 28
Эрх шилжүүлэх гэрээ
2 Худалдах, худалдан авах гэрээ 9
3 Бэлэглэлийн гэрээ 4

Мэдээ гаргасан : Улсын ахлах бүртгэгч Т.Оюунчимэг

Filed in: Мэдээ мэдээлэл

You might like:

МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав. МУИХ-ын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад цахим сургалтыг зохион байгуулав.
Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав. Хяналтын улсын байцаагч онлайн сургалтанд хамрагдав.
Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд Дорноговь аймагт бүртгэлтэй нийт компани, байгууллагын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлын анхааралд
Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийн баталгаажуулалтын систем
© 2020 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ УЛСЫН БҮРТГЭЛ. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.